Training 2: 'Het voeren van kindgesprekken'

Ben jij een leraar die nieuwsgierig is naar wat de leerling te vertellen heeft en wil jij meer handvatten om met leerlingen in gesprek te gaan? Schrijf je dan in voor deze training!

Hoe voer je in de groep goede, motiverende gesprekken met leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat een leerling leider wordt van zijn eigen leren?

In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om leerlingen te stimuleren in: creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Leerlingen leren om zelfstandiger te werken is voor hen erg motiverend. Ze hebben echter wel een kompas nodig waarmee ze zichzelf kunnen sturen op hun eigen leerweg. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier leergesprekken met hen te voeren.

Leerlingen kunnen heel goed zelf oplossingen bedenken als het gaat om de voortgang in hun eigen leerproces. Ze weten vrijwel altijd waar de schoen wringt en ze weten ook wat kan helpen om een stapje verder te komen. De leerling is de hoofdpersoon die de leraar nodig heeft om hem goed te kunnen ondersteunen in het eigenaar worden van het eigen leerproces.

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'Puck Lamers, Onderwijskundig adviseur bij Onderwijs Maak Je Samen
 
Afdrukken